reference,
realizované zakázky

Naše realizované zakázky

Elok Opava s. r. o.

zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – doly, rafinerie

Easy soft s. r. o.

zabezpečení provozu metra, řídící jednotky pro spalovací kotle

DCom s. r. o.

vysokofrekvenční aplikace na železnici

AŽD Slovakia a. s.

zabezpečení železničního provozu

Tatra Kopřivnice

Odrušení pro armádní vozy

AGB Sonics Switzerland

LED displeje pro policii.

Výrobní proces