testování dle požadavků zákazníka

Měření a testování

Po sestavení a zapájení vaší DPS či celého výrobku jsme schopni provést programování SW, oživení či zahoření. Pro ověření dlouhodobé životnosti můžeme zajistit cyklování v klimatické komoře při střídání různých teplot. Na přání odběratele můžeme ověřit funkčnost výrobků, ať už vizuálně (např. displej), elektronickým měřením, včetně vysokofrekvenčního, nebo např. testem komunikace s PC, na simulačních přípravcích apod.

Vizuální kontrola výrobků Testování dle požadavků
Výrobní proces