Předcertifikační měření emc

Měření

Předcertifikační měření elektromagnetické kompatibility elektronických výrobků, včetně možnosti měření ve stíněné komoře (Faradayově kleci).

Nabízíme následující služby:

Zkoušky EMS - elektromagnetické susceptibility (odolnosti)

 • Elektrostatický výboj dle IEC 61000-4-2
 • Vysokofrekvenční elektromagnetické pole dle IEC 61000-4-3, v rozsahu:
  80MHz - 2,7GHz
 • Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů dle IEC 61000-4-4
 • Rázové impulsy dle IEC61000-4-5
 • Krátká přerušení napětí a krátkodobé poklesy napětí dle IEC61000-4-11
Zkoušky EMI – elektromagnetického interference (rušení)

 • Měření vyzařování krytem přístroje dle EN 550xx, v rozsahu 80MHz-8GHz, ve stíněné komoře
 • Měření vyzařování vstupním/výstupním střídavým, nebo stejnosměrným napájením dle EN 550xx, v rozsazích 150kHz-30MHz
Připravujeme měření zkoušky odolnosti vůči vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému rušení dle EN 61000-4-6 v rozsahu 150kHz - 80MHz, s úrovní až 10V.


Pro EMC měření máme k dispozici tyto zařízení:

 • umělá síť Messelktronik NNB 18
 • spektrální analyzátor ADVANTEST do 8 GHz
 • měřící zařízení Schaffner Best plus/EMC
 • signálový generátor Hewlett-Packard do 4 GHz
 • logaritmicko-periodické antény pro rozsah 80 MHz - 8 GHz
 • stíněná komora (Faradayova klec)
Osazené DPS stíněná komora (Faradayova klec) měřící zařízení Schaffner Best plus/EMC
Výrobní proces